20976
terminų

Grafika žodžio reikšmė

grãfika [gr. graphikos — užrašytas, nupieštas]:
1. dailės šaka, kurios meninio vaizdo pagrindą sudaro piešinys (pieštas, raižytas, atspaustas);
2. lingv. taisyklių sistema, nustatanti fonemų ir jų samplaikų santykius su grafemomis ir jų samplaikomis;
3. lingv. rašto kalbai būdingų priemonių visuma, pvz., grafemos, skyrybos ženklai.
Šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985

-