20976
terminų

Interferencija žodžio reikšmė

interfereñcija [↗ inter... + lot. ferens (kilm. ferentis) — nešantis]:
1. fiz. dviejų ar kelių koherentinių bangų (šviesos, garso) sudėtis;
2. anksčiau įgytų įgūdžių trukdymas naujiems įgūdžiams susidaryti mokantis;
3. slopinimas (viena funkcija, procesas slopina kitą).
Šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985

-