20976
terminų

Kolonija žodžio reikšmė

kolònija [lot. colonla < colere — (ap)gyventi]:
1. šalis arba jos dalis, neturinti savarankiškumo, valdoma išnaudotojiškos valstybės (metropolijos);
2. kurios nors valstybės piliečių apgyventa vieta svetimoje šalyje;
3. persikėlusių iš vienos šalies į kitą arba iš vienos srities į kitą sritį išeivių gyvenamoji vieta;
4. kolonistų visuma;
5. speciali darbo, auklėjimo ar bausmės įstaiga; 6. gyvybiškai susijusių vienos rūšies individų arba kartu laisvai gyvenančių organizmų sambūris.
Šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985

-